Quantcast
 • Mukund Prakashan's Collector Office Procedure (Q&A- Marathi) by Adv. Vijay Joshi | जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयातील कार्यालयीन पद्धतींची पुस्तिका व प्रश्नोत्तरे

Please Note: Price of the book includes Delivery Charge Rs. 60.

This is a book on Collector Office Procedure (QA) by Adv. Vijay Joshi, Mukund Prakashan. It Contains Maharashtra land revenue Manual and Maharashtra Land Revenue Code 1966 – revenue officers powers & Procedures.

Contents of the Book:

 1. जिल्हाधिकारी कार्यालयाची रचना
 2. तपालांची आवक आणि वाटप
 3. शाखेमधील तपालांची आवक
 4. संकलन लिपिकाने आवक पत्रासंबंधी करायची कार्यवाही
 5. आवक पत्रांवरील कार्यवाही
 6. प्रतीक्षाधिन प्रकरणे
 7. नियतकालिक विवरणे
 8. फाईल करण्याची पद्धती
 9. प्रकरणांवरील टिपण्णी लेखन
 10. पत्रव्यवहाराचे प्रकार 
 11. मसुदा लेखन
 12. मान्य झालेले मसुदे टंकलेखनासाठी पाठविणे
 13. टंकलेखन समूह
 14. टंकलेखन शाखेकडून आलेल्या टंकलिखित मसुद्यावरील कार्यवाही
 15. प्रकरणे जावक करण्यासाठी पाठविणे
 16. जावक कार्यापद्धती
 17. स्वच्छ प्रती पाठविल्यानंतर परत आलेली कागदपत्रे
 18. प्रकरणे अभिलेखासाठी पाठवणे
 19. प्रकरणे अभिलेखासाठी पाठवणे
 20. परिशिष्टे
 21. नमुने
 22. परिशिष्टे 

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Mukund Prakashan's Collector Office Procedure (Q&A- Marathi) by Adv. Vijay Joshi | जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयातील कार्यालयीन पद्धतींची पुस्तिका व प्रश्नोत्तरे

 • Rs240.00


Related Books