Quantcast
  • Law and the Common Man [Marathi] by Adv. Vasant Bhanage, Aarti & Com, 1st Edn. 2016

Law and the Common Man [Marathi] by Adv. Vasant Bhanage, Aarti & Com, 1st Edn. 2016, 9789383833382. कायदा आणि सर्वसामान्य माणूस या पुस्तकाचा प्रमुख्य उद्देश आहे कायद्याबद्दल जागरूकता निर्माण करणे, सोप्या भाषेत कायद्याबद्दल माहिती देणे, कायद्याबद्दल बऱ्याच गोष्टी शिक्वण्यासारख्या आहेत त्याची माहिती देने. कायद्याबद्दल उदबोधक आणि सहसा माहित नसलेल्या ज्या असंख्य गोष्टी आहेत त्या वाचकासाठी माहित करून देणे तसेच सर्वसामान्य माणसाला बहुश्रुत करणे हा आहे. 


Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Law and the Common Man [Marathi] by Adv. Vasant Bhanage, Aarti & Com, 1st Edn. 2016

  • Rs435.00