Quantcast
 • Ashok Grover & Company's (MLRC) Maharashtra Land Revenue Code, 1966 with Rules (Marathi) By Adv. V. N. Kulkarni
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ आणि नियम 
 1. प्रारंभिक 
 2. महसूल अधिकारी : त्यांचे अधिकार व कर्तव्ये 
 3. जमिनींबाबत 
 4. जमीन महसूलसंबंधी 
 5. महसुली मोजणी 
 6. शेत जमिनीच्या जमीन महसुलाची आकारणी व जमाबंदी 
 7. आकृषित प्रयोजनाकरिता वापरलेल्या जमिनींच्या जमीन महसुलाची आकारणी व जमाबंदी 
 8. गावांच्या, नगरांच्या आणि शहरांच्या जगांतील जमिनी 
 9. सीमा व सीमाचिन्हे 
 10. भूमी अभिलेख 
 11. जमीन महसुलाची आणि इतर महसूलविषयक मागण्यांची वसुली 
 12. महसूल अधिकाऱ्यांची कार्यपद्धती 
 13. अपिले, पुनरीक्षण व पुनविर्लोकन 
 14. मुंबई शहरामध्ये जमीन महसूलाकरिता विशेष तरतुदी 
 15. महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरण 
 16. संकीर्ण 
 17. अनुसुच्या 

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Ashok Grover & Company's (MLRC) Maharashtra Land Revenue Code, 1966 with Rules (Marathi) By Adv. V. N. Kulkarni

 • Rs595.00