Quantcast
 • Pratik Prakashan's S.S.D. Paper 4, 5 [Marathi] | SSD/ QT Exam | 1st Edn 2016 | महसूल विभागातील लिपिक व तलाठी यांना दुय्यम सेवा परीक्षासाठी उपयुक्त

This is a book on S.S.D. Paper 4, 5 [Marathi] महसूल विभागातील लिपिक व लाठी यांना दुय्यम सेवा परीक्षासाठी उपयुक्त. Pratik Prakashan , PP02,

Contents of the Book:

पेपर ४

 1. मामलेदार न्यायालय १९०६
 2. तगाई मँन्युअल 
 3. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८
 4. हैद्राबाद, विदर्भ, महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम १९५०
 5. महाराष्ट्र कोषागार नियम १९६८
 6. महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पूनर्वसन अधिनियम , १९९९
 7. महाराष्ट्र सावकार अधिनियम १९४६
 8. तुकडेबंदी तुकडे जोड कायदा 
 9. महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, १९७७

पेपर ५

 1. मुंबई वित्तीय नियम - १९५९
 2. महाराष्ट्र नागरी सेवा  (सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती ) अधिनियम १९८१
 3. महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने ) नियम, १९८१
 4. महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१
 5. महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१
 6. महाराष्ट्र नागरी सेवा  (वर्तणूक ) नियम १९७९
 7. महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९
 8. महाराष्ट्र नागरी सेवा  (निवृत्ती वेतन) नियम १९८२
 9. महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण ) नियम १९८४
 10. निबंध सारांश लेखन 

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Pratik Prakashan's S.S.D. Paper 4, 5 [Marathi] | SSD/ QT Exam | 1st Edn 2016 | महसूल विभागातील लिपिक व तलाठी यांना दुय्यम सेवा परीक्षासाठी उपयुक्त

 • Rs575.00